Szef roku

Seans: Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

Data seansu: 2021-12-02

Godzina seansu: 16:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.