To była ręka Boga

Seans: Nasze magiczne Encanto

Data seansu: 2021-11-30

Godzina seansu: 15:10

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.