Ballada o białej krowie

Seans: Dom Gucci

Data seansu: 2021-11-30

Godzina seansu: 16:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.