Nowy porządek

Seans: Ostatni pojedynek

Data seansu: 2021-10-20

Godzina seansu: 11:45

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.