Nowy porządek

Seans: Aida

Data seansu: 2021-10-19

Godzina seansu: 16:45

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.