Nie czas umierać

Seans: Wesele

Data seansu: 2021-10-19

Godzina seansu: 14:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.