U!FF

Seans: WSPÓŁCZESNA ANIMACJA UKRAIŃSKA: zestaw

Data seansu: 2021-11-15

Godzina seansu: 16:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.