Warsaw Korean FF

Seans: U!FF KONKURS NA NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: zestaw 4

Data seansu: 2021-11-18

Godzina seansu: 18:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.