U!FF

Seans: U!FF KONKURS NA NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: zestaw 3

Data seansu: 2021-11-17

Godzina seansu: 21:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.