Diuna

Seans: U!FF KONKURS NA NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: zestaw 3

Data seansu: 2021-11-14

Godzina seansu: 13:45

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.