Poufne lekcje perskiego

Seans: U!FF KONKURS NA NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: zestaw 1

Data seansu: 2021-11-13

Godzina seansu: 12:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.