Lux Aeterna

Seans: Z zawiązanymi oczami

Data seansu: 2021-11-17

Godzina seansu: 20:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.