Nowy porządek

Seans: Moja wojna

Data seansu: 2021-11-16

Godzina seansu: 20:45

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.