Wesele

Seans: Wieczny powrót

Data seansu: 2021-11-14

Godzina seansu: 18:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.