Ostatniej nocy w Soho

Seans: Diuna

Data seansu: 2021-10-26

Godzina seansu: 18:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.