Diuna

Seans: Sztuka: zestaw prac wideo 1

Data seansu: 2021-10-23

Godzina seansu: 18:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.