Warsaw Korean FF

Seans: Ciało w ruchu: zestaw shortów

Data seansu: 2021-10-28

Godzina seansu: 20:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.