Lux Aeterna

Seans: Nowe twarze: zestaw shortów 4

Data seansu: 2021-10-27

Godzina seansu: 18:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.