U!FF

Seans: Witamy na stażu

Data seansu: 2021-10-25

Godzina seansu: 20:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.