Nowy porządek

Seans: Ciało: zestaw animacji

Data seansu: 2021-10-24

Godzina seansu: 15:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.