Wesele

Seans: Dziewczyny z tranzystorami. Nieznana historia muzyki elektronicznej

Data seansu: 2021-10-23

Godzina seansu: 15:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.