Wesele

Seans: Inna Europa

Data seansu: 2021-10-23

Godzina seansu: 13:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.