Warsaw Korean FF

Seans: Martha Cooper. Ikona street artu

Data seansu: 2021-10-22

Godzina seansu: 20:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.