Wesele

Seans: Czułe wojowniczki

Data seansu: 2021-10-22

Godzina seansu: 18:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.