Yang
Millennium Docs Against Gravity od 15 lat Napisy ENG Napisy Dolby Digital

Sekcja eksperymentalna 3: Rekonfiguracje widzialności (Experimental Section 3: Reconfigurations of Visibility)

Czas trwania:

79 min.

Napisy:

polskie, angielskie

Rok produkcji:

2021

Gatunek:

dokument/krótki metraż

Ocena: (średnia ocena: 0.0)

Opis filmu

Słońce w mroku | Sol in the Dark | Francja / France, 2021, 51 min | Reżyseria / Directed by: Mawena Yehouessi

Wybrane festiwale i nagrody / Selected festivals and awards: 2022 – MFF Berlinale / Berlinale IFF

„Słońce w mroku” jest multimedialnym i multiwątkowym filmowym kolażem współtworzonym przez ponad 50 twórczyń i twórców zaproszonych do projektu przez Mawenę Yehouessi, którego celem było wypracowanie i realizacja nowych, kolektywnych opartych na współpracy form tworzenia sztuki. Ta grupa artystów, studentów i badaczy podjęła się zadania, aby w poetycki i spekulatywny sposób odnieść się do mitu „Lascara”. Nawiązania są bardzo szerokie: od mieszkającej od lat 90. XX wieku na francuskich przedmieściach młodzieży BIPOC (Black, Indigenous, People of Color); marynarki południowo-wschodniej Azji i żołnierzy zaciągających się na europejskie statki od XVI do XX wieku, aż po afrofuturystyczny muzyczny film science fiction z 1974 roku „Space Is the Place” zrealizowany przez Johna Coneya według scenariusza Sun Ra i Joshuy Smitha.

„Lascar” jest w filmie Maweny Yehouessi awatarem dla zbiegłych tożsamości w postinternetowym świecie i zarazem symbolem wielości głosów, które domagają się wysłuchania za pośrednictwem archiwów, fikcji i (nie)możliwych reprezentacji.

***

As an epicene character referring as much to BIPOC youth living in the French outskirts since the 1990's, to Southeast Asian seamen and soldiers enrolled on European ships between the 16th and 20th century, or even to Sun Ra & John Coney’s Space is the Place (1974)...: « Lascar » stands as an avatar for fugitive identities in a post-Internet world, as the symbol/symptom of a multiplicity of voices, struggles, stories, archives and fictions as (im)possible forms of past, contemporary and future resistance and liberation.

Mon chéri Soviétique | Mon chéri Soviétique | Polska / Poland, 2021, 28 min | Reżyseria / Directed by: Karol Radziszewski

Wybrane festiwale i nagrody / Selected festivals and awards: 2022 - Millennium Docs Against Gravity - polska premiera / Millennium Docs Against Gravity - Polish premiere

Karol Radziszewski w swoim najnowszym filmie buduje opowieść za pomocą setek wykonanych w latach 90. XX wieku, kolorowych zdjęć przedstawiających ostatnich żołnierzy radzieckich, stacjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Reżyser przygląda się figurze żołnierza – który nie walczy na wojennym froncie, a zdejmuje mundur przed obiektywem aparatu zafascynowanego jego ciałem fotografa. Zdjęcia, przez lata ukrywane w obawie przed homofobią, trafiły do reżysera filmu za pośrednictwem Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, do którego zostały przekazane, aby ocalić je od zniszczenia. Autor „Mon chéri Soviétique” uzupełnia je o współcześnie zrealizowany materiał filmowy, w którym rekonstruuje przeszłe wydarzenia.

Narratorem filmu jest starszy, anonimowy mieszkaniec Wrocławia, który wraca pamięcią do początku lat 90. XX wieku i buduje opowieść o autorze zdjęć i jego projekcie życia. Opisuje świat zawieszony pomiędzy komunizmem a kapitalizmem, przez pryzmat relacji polskich homoseksualnych mężczyzn z radzieckimi żołnierzami, wracając pamięcią do przyjaźni, romansów, ale także plotek i legend. Film stanowi wkład w ocalenie historii osób queer, jest formą pamięci w obliczu jej zagrożenia. Część zdjęć za zbioru została zniszczona w obawie przed przejawami homofobii. Te które przetrwały Karol Radziszewski eksponuje w „Mon chéri Soviétique”, dbając o to, aby nie zdradzić tożsamości sfotografowanych osób.

***

The colour film is made by Karol Radziszewski of hundreds of photographs telling a story of the last Soviet soldiers leaving Poland in 1990s. The focus of the work is the figure of a soldier — who is not fighting on the war front, but takes off his uniform in front of a camera. The author of "Mon chéri Soviétique" supplements photographs from the past with contemporary film material in which he reenacts past events.

The narrator of the film, an elderly anonymous citizen of Wrocław goes back to the beginnings of 1990s and tells a story about the photographer and his life’s project. He describes a world in-between communism and capitalism through a lens of Polish gays’ relations with Soviet soldiers: through their queer friendships, thrilling love affairs, but also gossip and legends. The film is an attempt to save an uncomfortable, suppressed archive that was destined to destruction. An archive that builds queer memory.

Zdjęcia i Wideo