Nie patrz w górę
AFRYKAMERA od 15 lat Napisy Dolby Digital

Przestańcie nas filmować (Stop Filming Us)

Scenariusz:

Joris Postema, Harmen Jalvingh

Reżyseria:

Joris Postema

Obsada:

Mugabo Baritegera, Ganza Buroko, Gaïus Kowene

Czas trwania:

95 min.

Wersja językowa:

napisy: polskie + angielskie | subtitles: polish + english

Kraj produkcji:

Niderlandy

Rok produkcji:

2020

Ocena: (średnia ocena: 0.0)

Kup bilet / WYBIERZ GODZINĘ

Opis filmu

Nagrody i festiwale: Luxor AFF 2021, Kamerun MFF 2021, DocPoint Helsinki 2021, Movies That Matter 2020 – nagroda “Dutch Movies Matter”, Mill Valley FF 2020, One World Slovakia 2020, Congo in Harlem 2020, Netherlands FF 2020, Human Rights FF Berlin 2020

Premiera polska

Śledząc historie i pracę miejscowych młodych ludzi głęboko zaangażowanych w dekolonizowanie umysłów z całego świata odnośnie błędnych wyobrażeń na temat ich miasta, ostatecznie otwiera się, by zmierzyć się z własnymi uwarunkowaniami i pojmowaniem rzeczywistości.
– Bianca-Olivia Nita, “Modern Times Review”

Goma to miasto w północno-wschodnim Kongu, graniczące z Rwandą, położone nad jeziorem Kiwu, w pobliżu wulkanu Nyiragongo i Parku Narodowego Wirunga. Od lat 90-tych było terenem konfliktów i wojen, na którym w szczytowym momencie stacjonowało blisko 250 międzynarodowych agencji humanitarnych i organizacji pomocowych. Ogromna większość relacji i zdjęć, jakie znamy, pochodzi z zagranicznych źródeł i portretuje Gomę i jej mieszkańców w określony, jednostronny sposób. W swoim dokumencie Joris Postema konfrontuje się z lokalnymi artystami i kongijską częścią swojej ekipy filmowej, ukazując nie tylko różnice w postrzeganiu Afryki pomiędzy obcokrajowcami a jej mieszkańcami czy przejawy współczesnego neokolonializmu, ale także kwestie etyki i odpowiedzialności zachodnich filmowców i dziennikarzy realizujących materiały na tym kontynencie.

Joris Postema – niderlandzki reżyser filmów dokumentalnych. Jego debiut “FC Rwanda” (2013) miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie. Kolejne filmy to “Daan’s Inheritance” (2016) i “Bass men” (2019).

***

Awards and festivals: Luxor AFF 2021, Cameroon IFF 2021, DocPoint Helsinki 2021, Movies That Matter 2020 - Dutch Movies Matter award, Mill Valley FF 2020, One World Slovakia 2020, Congo in Harlem 2020, Netherlands FF 2020, Human Rights FF Berlin 2020

Polish premiere

By following the stories and work of local young people deeply committed to decolonizing minds from around the world regarding misconceptions about their city, she ultimately opens up to confront her own conditioning and understanding of reality. - Bianca-Olivia Nita, Modern Times Review

Goma is a city in northeastern Congo, bordering Rwanda, located on Lake Kivu, near Nyiragongo Volcano and the Virunga National Park. It has been an area of conflict and war since the 1990s, with nearly 250 international humanitarian agencies and aid organizations stationed there at its peak. The vast majority of the accounts and photos we know come from foreign sources and portray Goma and its people in a particular, one-sided way. In his documentary Joris Postema confronts local artists and the Congolese part of his film crew, showing not only the differences in perception of Africa between foreigners and locals as manifestations of contemporary neo-colonialism, but also questions of ethics and responsibility of Western filmmakers and journalists shooting on the continent.

Joris Postema is a Dutch documentary film director. His debut "FC Rwanda" (2013) premiered at the Amsterdam International Documentary Film Festival. His subsequent films include "Daan's Inheritance" (2016) and "Bass men" (2019).

Zdjęcia