Wesele
HER DOCS FF od 15 lat Napisy Dolby Digital

Nowe twarze: zestaw shortów 4 (New Faces: set of shorts 4)

Czas trwania:

56 min.

Wersja językowa:

napisy: polskie + angielskie

Kraj produkcji:

różne

Gatunek:

krótki metraż

Ocena: (średnia ocena: 10.0)

Kup bilet / Rezerwuj

Opis filmu

NOWE TWARZE / NEW FACES

Obyś nie musiała tutaj wrócić reż. Anastazja Naumenko
Polska / 2020 / 9 min.

Młoda dziewczyna emigruje. Jej nowe życie składa się z nudnej biurowej pracy i samotnych wieczorów spędzanych w pustym mieszkaniu. W reakcji na ciągłą alienację powoli traci poczucie spójności swojego ciała, stając się zlepkiem niepasujących do siebie kształtów. Jej wyobraźnię zaczynają nawiedzać tchnące bliskością obrazy matki. Jednak rodzice ciągle powtarzają jej: „Obyś nie musiała tutaj wrócić”. Cyfrowa animacja Anastazji Naumenko, oparta na autobiograficznych doświadczeniach pochodzącej z Ukrainy reżyserki, to próba oddania erodującego poczucie tożsamości wymiaru migracji. Film powstał w Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wybrane festiwale i nagrody: Warszawski Festiwal Filmowy, International Animated Film Festival Animator, interfilm - International Short Film Festival Berlin, Tricky Women/Tricky Realities Animation Festival, Animatricks International Animation Festival

Anastazja Naumenko
Animatorka, reżyserka filmów animowanych i eksperymentalnych. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w KASK w Belgii. Jej dotychczasowe prace były pokazywane w Krakowie, Wrocławiu i Gandawie.

Sarha reż. Jaśmina Wójcik
Polska / 2021 / 13 min.
warszawska premiera

„Iść na sarhę znaczyło tyle, co wędrować swobodnie, tak jak się chce, bez ograniczeń – czasownikową formą tego słowa określano czynność wypuszczania o świcie bydła na popas. Używany powszechnie rzeczownik sarha to potoczna, trochę zniekształcona forma klasycznego leksemu. Ktoś, kto idzie na sarhę, wędruje bez celu, nie bacząc na ograniczenia czasowe i przestrzenne, idzie tam, gdzie poprowadzi go jego duch, idzie nakarmić swoją duszę i się odnowić. Nie każda wycieczka zasługuje jednak na miano sarhy. Pójść na sarhę znaczy dać się ponieść. To euforia bez sztucznego wspomagania, odlot w palestyńskim stylu”.

Raja Shehadeh „Zapiski o znikającym krajobrazie. Palestyńskie wędrówki” Bliski Wschód, Palestyna, Ziemia Święta – dla pary polskich artystów Jaśminy Wójcik i Kuby Wróblewskiego, to miejsca intensywne i mistyczne. Chcieli podzielić się tym doświadczeniem ze swoimi kilkuletnimi córkami. Dwie siostry obserwują Palestynę bez uprzedzeń, z dziecięcą ciekawością i otwartością. Mówią wprost o konflikcie, z którym bezpośrednio się zetknęły. Budują swoje światy, zatrzymują się, kontemplują inną niż znaną im przyrodę. Artyści-rodzice towarzyszą im w tej podróży i starają się patrzeć ich oczami. Podróż ta rezonuje nawet po powrocie do Polski – w rozmowach i wspomnieniach.
Film został zrealizowany podczas rezydencji artystycznej w Palestynie w ramach projektu „Codzienne formy oporu” we współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z miastem Ramallah przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.

Wybrane festiwale i nagrody: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Jaśmina Wójcik
Artystka wizualna, reżyserka, autorka nastawionych na nasłuch, partycypacyjnych akcji społeczno-artystycznych. Zajmuje się włączaniem i oddawaniem podmiotowości społecznościom pozbawionym widzialności i możliwości wypowiedzi. Współredaktorka książki „Sztuka ze społecznością" (2018) osnutej wokół jej najszerzej znanego przedsięwzięcia – wieloletniego działania ze społecznością byłych pracowników i pracownic fabryki w Ursusie, zwieńczonego nagradzanym pełnometrażowym dokumentem kreacyjnym w jej reżyserii „Symfonia fabryki Ursus" (2018). Od kilku lat zaangażowana w edukację alternatywną poprzez opracowywanie autorskich praktyk kreacji artystycznej wypowiedzi dzieci. Oddaje sprawczość i podmiotowość dzieciom, traktując je jako współtwórców_zynie i zapraszając do dialogu. Obecnie koncentruje się głównie na oddolnych praktykach edukacji, czego efektem będzie jej nowy film na podstawie powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy".

Wieczny powrót reż. Karolina Biedrowska
Polska / 2021 / 6 min.
polska premiera

W swoim krótkim metrażu Karolina Biedrowska miesza filmowe konwencje, zestawiając ze sobą różne oblicza pandemicznej rzeczywistości. Rama filmu jest katastroficzna – określają ją zarówno panika programów newsowych, jak i Biblia. Ale w tej ramie toczy się życie, w tym wypadku praca: grupa robotników opróżnia opuszczony budynek, zabudowuje okna, wywozi gruz. Film o końcu świata – albo i nie. (Klara Cykorz)

Karolina Biedrowska
Urodzona w 1992 roku w Bytomiu. Studentka Realizacji Obrazu w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Pasjonatka filmu, malarstwa niefiguratywnego oraz fotografii opartej na Bressonowskiej koncepcji „decydującego momentu". „Wieczny powrót" jest jej debiutem dokumentalnym.

Wielki strach reż. Pawlina Carlucci Sforza
Polska / 2020 / 28 min.

Drugi, po „Nie sądzić” (2017), film wyrosły ze współpracy reżyserki Pawliny Carlucci Sforzy i antropolożki-współscenarzystki Magdaleny Lubańskiej, która przez lata prowadziła badania terenowe w okolicach lasu Dębrzyn na Podkarpaciu. Film dotyka pamięci o mordach, jakie miały miejsce w tych okolicach tuż po II wojnie światowej i których ofiarą padały osoby wracające z obozów i robót przymusowych w rodzinne strony. Wyrzucone z pociągu lub napadnięte po drodze, ograbione i na koniec zabite, powiększały one liczbę zaginionych w czasie wojny. O tym, co się dzieje w lesie, wiedzieli mieszkańcy i mieszkanki pobliskich miejscowości. Po ponad siedemdziesięciu latach decydują się przerwać zmowę milczenia, lęku i wstydu i opowiedzieć o tym, co widzieli_ały i o czym słyszeli_ały. Sadzając swoich osiemdziesięcio, dziewięćdziesięcioletnich bohaterów i bohaterki na aksamitnie czarnym tle, Carluccia Sforza wstrząsająco łączy konwencję „gadających głów” z czułym filmowym portretem. (Klara Cykorz)

Wybrane festiwale i nagrody: Krakowski Festiwal Filmowy, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato (Grand Prix - Nagroda Złotego Łucznika), Gdańsk DocFilm Festival (Wyróżnienie Specjalne), Młodzi i Film - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA

Pawlina Carlucci Sforza
Reżyserka i scenarzystka. Ukończyła London College of Communication - University of the Arts oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Kształciła się w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz W Accademia Albertina delle Belle Arti w Turynie. Jej ko-reżyserski debiut „Nie sądzić" zdobył nagrodę za Najlepszy Film Dokumentalny i nominację do nagrody w kategorii Najlepszy Film Polski na Festiwalu Grand Off (2017) oraz nominację do Nagrody im. Jana Machulskiego w kategorii Najlepsza Reżyseria (2018).

***

We hope you won’t need to come back dir. Anastazja Naumenko
Poland / 2020 / 9’

A young girl has immigrated. Having to function in a new environment is slowly transforming into a routine, and herself, into a modern Frankenstein’s creation. The new approach and behaviour no longer match the old habits and patrimonial stereotypes. The decision to reunite with her family and to bring back the feeling of comfort become a turning point and reveal the process which modern immigrants experience.

Sarha dir. Jaśmina Wójcik
Poland / 2021 / 13’
Warsaw premiere

“To go on a sarha was to roam freely, at will, without restraint… The verb form of the word means to let the cattle out to pasture early in the morning, leaving them to wander and graze at liberty The commonly used noun sarha is a colloquial corruption of the classical word. A man going on a sarha wanders aimlessly, not restricted by time and place, going where his spirit takes him to nourish his soul and rejuvenate himself. But not any excursion would qualify as a sarha. Going on a sarha implies letting go. It is a drug-free high, Palestinian style.”

Raja Shehadeh, “Palestinian Walks: Forays into a Vanishing Landscape”
The Middle East, Palestine, the Holy Land - for the Polish artists Jaśmina Wójcik and Kuba Wróblewski, these are intense and mystical places. They wanted to share this experience with their little daughters. The two sisters observe Palestine without prejudice, with childlike curiosity and openness. They speak straightforwardly about the conflict they were directly confronted with. They build their own worlds, they stop and contemplate a nature that is so different from the one they know. The parents-artists accompany them on this adventure, trying to see the world through their daughters’ eyes. The journey continues to resonate even when they return to Poland - in conversations and memories.

The film was produced during an artist residency in Palestine as a part of the project “Everyday Forms of Resistance”, realized in collaboration between the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and the city of Ramallah, with the support of the Capital City of Warsaw.

Eternal Return dir. Karolina Biedrowska
Poland / 2021 / 6’
Polish premiere

In 2020, the world was overrun by the coronavirus pandemic. People wonder if this is the end of the world they live in. What if it's only a part of the continuous cycle that has always accompanied all mankind?

The Fear dir. Pawlina Carlucci Sforza
Poland / 2020 / 28’

Witnesses of the crimes that took place in the post-war period, living in a sense of fear and shame, after more than 70 years decide to break the silence and tell about what they saw.
“The Fear” is a story about the social memory of the murders that took place after World War II in the Dębrzyn forest in the Subcarpathian region. Many people then returned from distant corners of the world, not expecting that they would be attacked by bandits close to their home. Thrown from the train, robbed and finally killed, they increased the number of people allegedly missing during the war. The inhabitants of the nearby towns knew about what was going on in the forest. However, they did not intervene because, as they say themselves, "they lived under fear".

Zdjęcia