Diuna
HER DOCS FF od 15 lat Napisy Dolby Digital

Hilma af Klint. Pionierka abstrakcji (Beyond the Visible - Hilma af Klint)

Reżyseria:

Halina Dyrschka

Czas trwania:

93 min.

Wersja językowa:

angielski, niemiecki, szwedzki | napisy: polskie + angielskie

Kraj produkcji:

Niemcy

Rok produkcji:

2019

Gatunek:

dokument

Ocena: (średnia ocena: 10.0)

Kup bilet / Rezerwuj

Opis filmu

SZTUKA / ART

polska premiera

Hilma af Klint (1862-1944) była szwedzką malarką, wyprzedzającą Kandinsky’ego pionierką abstrakcjonizmu, skazaną na dekady niebytu i kurzu. Film zagłębia się w archiwa – w tym stosy notatników, które pozostawiła po sobie malarka – by zrekonstruować jej drogę artystyczną, od wczesnego zainteresowania botaniką, matematyką, astronomią i nawigacją (była córką kapitana), przez studia w Akademii Sztuk Pięknych i tradycyjną karierę ilustratorki i portrecistki, po fascynację spirytualizmem w artystycznych kręgach Sztokholmu i teozofią. Reżyserka Halina Dyrschka wpisuje malarkę w dwa główne konteksty – historię nauki, której Hilma af Klint stała się niespodziewaną kronikarką, i historię sztuki, w której się nie zmieściła. W losach jej spuścizny odbijają się wybiórcza logika obiegów sztuki i kaprysy rynku artystycznego. Ale też spełniona obietnica archiwalnych poszukiwań i nadzieja odzyskiwanego kobiecego dziedzictwa. (Klara Cykorz)

Wybrane festiwale i nagrody: Göteborg International Filmfestival, CPH:DOX, Hot Docs, DocAviv, Vancouver International Film Festival, Feministiska Filmfestival Stockholm, Nordische Filmtage Lübeck, Docpoint - Helsinki Documentary Film Festival, Filmfest Wismar, Milwaukee International Film Festival

Halina Dyrschka
Halina Dyrschka urodziła się w 1975 r. w Berlinie. Studiowała aktorstwo, śpiew klasyczny i produkcję filmową (ukończoną stopniem magistra) w Westfalskiej Szkole Aktorskiej w Bochum. Krótkometrażowy film „9einhalbs Abschied” (2009) był jej debiutem reżyserskim i pracą dyplomową. Założyła firmę producencką Ambrosia Film, która wyprodukowała m.in. „9einhalbs Abschied” (2009) i „Opera Buffa” (2011). Przez 5 lat badała prace Hilmy af Klint, co zaowocowało wyreżyserowaniem i wyprodukowaniem przez nią filmu o prekursorce abstrakcjonizmu. Jej pełnometrażowy debiut dokumentalny, „Hilma af Klint - pionierka abstrakcji”, miał swoją premierę w Lipsku na Leipzig Film Art Fair w 2019 r., gdzie zdobył Nagrodę Publiczności.

Dodatkowo zostanie pokazany krótki metraż:

WIEM / WIDZIAŁAM / WIADOMA reż. Domka Spytek
Szwecja / 2019 / 3 min.

polska premiera

Krótki film o dysproporcji między reprezentacją postaci męskich i kobiecych w niedawno opublikowanych książkach o dizajnie. Według badań Delphine Bedel 60-90% studentów_ek sztuk pięknych to kobiety, ale po ukończeniu studiów tylko 20% z nich widocznych jest w publikacjach lub na rynku sztuki. Zaintrygowana tymi liczbami artystka pokazuje te nierówności w celny i dosadny sposób.

Domka Spytek
Multidyscyplinarna artystka i projektantka. Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Design w Konstfack University of Arts w Sztokholmie. W swojej twórczości porusza tematy ważne społeczne, takie jak inkluzywna edukacja seksualna, feminizm oraz gender. Jej prace brały udział w wielu indywidualnych i grupowych wystawach w Nowym Jorku, Sztokholmie oraz na terenie Polski.

***

Polish premiere

The art world is confronted with a sensational discovery – a hundred years too late! How could it happen that an artist who discovered abstract painting at the beginning of the 20th century remained largely unnoticed? Hilma af Klint’s first abstract painting is dated 1906, four years before that of Vassily Kandinsky. Why was she ignored?

This is the first film about her life and work. It investigates the role accorded to women in art history and asks why Hilma af Klint was scandalously denied the status of a pioneer of modern art. And how this recognition is now finally taking place. Today, her exhibitions attract millions of people worldwide. The cinematic approach of her paintings reveals an artist who is seeking for meaning in life beyond the visible. Hilma af Klint’s clairvoyant work developed a unique visual world and more than 25,000 pages of notes reveal a boundless thinking that led into an outstanding oeuvre. Her timeless paintings cross all conventional borders and resonate with our innermost feelings today.

Selected festivals and awards: Göteborg International Filmfestival, CPH:DOX, Hot Docs, DocAviv, Vancouver International Film Festival, Feministiska Filmfestival Stockholm, Nordische Filmtage Lübeck, Docpoint - Helsinki Documentary Film Festival, Filmfest Wismar, Milwaukee International Film Festival

Halina Dyrschka
Halina Dyrschka was born in 1975 in Berlin, Germany. She studied acting, classical singing and film production (MA) at the Westphalian Drama School in Bochum. Her diploma short film “9einhalbs Abschied” (2009) was her directorial debut. She founded the production company Ambrosia Film, where she produced her films “9einhalbs Abschied” (2009) and “Opera Buffa” (2011), among others. She researched Hilma af Klint for five years, and - as a result - directed and produced her first film about the pioneer of abstraction. Her feature documentary film debut “Beyond the Visible - Hilma af Klint” premiered at the Leipzig Film Art Fair in 2019 and was awarded the Audience Award.

Additional screening of 1 short:

KNOW / KNEW / KNOWN dir. Domka Spytek
Sweden / 2019 / 3’

Polish premiere

A short film about the disproportion between representation of male and female figures in recently published design books. According to Delphine Bedel's research 60-90% of fine art students are female, but after graduation only 20% of them will be visible in publications or on the market. Intrigued by the numbers I took a few recently published design books and counted male and female designers mentioned in them. The results are shown in the video “KNOW / KNEW / KNOWN”.

Domka Spytek
Multidisciplinary artist and designer. A graduate of the second degree studies in Design at the Konstfack University of Arts in Stockholm. In her work, she deals with important social topics, such as inclusive sex education, feminism and gender. Her works have taken part in many individual and group exhibitions in New York, Stockholm and Poland.

Zdjęcia