Nie czas umierać
HER DOCS FF od 15 lat Napisy Dolby Digital

Dwie minuty do północy (Two Minutes to Midnight)

Scenariusz:

Yael Bartana, Alex Barrett, Mille Haynes, Itamar Gov

Reżyseria:

Yael Bartana

Czas trwania:

48 min.

Wersja językowa:

angielski | napisy: polskie + angielskie

Kraj produkcji:

Niemcy, Holandia

Rok produkcji:

2021

Gatunek:

dokument

Ocena: (średnia ocena: 10.0)

Kup bilet / Rezerwuj

Opis filmu

LEPSZE JUTRO? / REINVENTING TOMORROW

polska premiera

Grupa aktorek zbiera się na scenie. Wcielają się w rząd fikcyjnego państwa, złożony wyłącznie z kobiet. W kontekście gróźb ze strony wrogiego mocarstwa, które właśnie pręży swoje nuklearne ramię, kobiecy rząd ustanawia Pokój Porozumienia – jako odwrotność Pokoju Wojny z „Doktora Strangelove’a”. W decyzji jak odpowiedzieć na groźby, i czy kontynuować rozbrojenie swojego państwa, zasięgają rady ekspertek – prawdziwych specjalistek od obronności, żołnierek, prawniczek, aktywistek na rzecz pokoju i polityczek – które dołączają do aktorskiego zespołu na scenie. Dyskutują o wojnie, bezpieczeństwie i nierówności, a ich debata rozciąga się od globalnego kryzysu zdominowanej przez mężczyzn rzeczywistości, po katastrofę klimatyczną i nuklearny wyścig zbrojeń w oparach toksycznej męskości. Tymczasem – równolegle do ich zmagań – napięcie w relacjach z wrogim imperium tylko narasta. Na czele tego kraju stoi człowiek z obsesją rozmiaru swojej rakiety, który bardzo chce udowodnić światu, że jego Wielki, Czerwony Guziczek dobrze działa.

„Dwie minuty do północy” to ostatni etap czteroletniego, interdyscyplinarnego projektu Yael Bartany. Włączając materiały filmowe nagrane w czasie eksperymentalnych spektakli w Aarhus, Berlinie i Filadelfii, film staje się jego syntezą, podsumowaniem idei, obrazów i działań. Poprzez umiejscowienie uczestniczek w fikcyjnej ramie oraz zderzenie fantastycznego scenariusza z prawdziwymi improwizowanymi debatami, projekt fantazjuje / marzy o / bada możliwość: co by było, gdyby to kobiety rządziły światem?

Wybrane festiwale i nagrody: CPH:DOX, Sheffield Doc/Fest, Docaviv

Yael Bartana
Yael Bartana (ur. w Izraelu w 1970 r.) jest obserwatorką współczesności i artystką awangardową. Używa sztuki jako skalpela mechanizmów struktur władzy i porusza się po cienkiej linii między socjologią a wyobraźnią. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zajmowała się mrocznymi snami zbiorowej nieświadomości, reaktywowała zbiorową wyobraźnię, analizowała grupowe tożsamości i (nie)estetyczne środki perswazji. W swoich filmach, instalacjach, fotografiach, inscenizacjach i pomnikach Yael Bartana eksploruje takie tematy jak tożsamość narodowa, trauma i przemieszczenie, często poprzez ceremonie, pomniki, publiczne rytuały i zgromadzenia. Jej prace były wystawiane na całym świecie i znajdują się w zbiorach wielu muzeów, m.in. MoMA w Nowym Jorku, Tate Modern w Londynie czy Centre Pompidou w Paryżu. Obecnie mieszka i pracuje w Berlinie i Amsterdamie. Jest laureatką Nagrody Artes Mundi 4 (2010), a jej trylogia „...i zadziwi się Europa" została uznana w 2019 r. przez dziennik „The Guardian" za 9. najważniejsze dzieło sztuki XXI wieku.

***

Polish premiere

A group of actors gather on a stage, ready for their performance. They are playing the all-female government of an imaginary nation. In light of the looming threat posed by an enemy country which is increasing its nuclear stockpiles, the government assembles in its Peace Room—so named as an inversion of Dr. Strangelove’s War Room, because here peace is preferable to war. In deciding how to respond, and in considering whether to proceed with their plans for unilateral disarmament, the government consults with female experts—real-life specialists, defence advisers, soldiers, lawyers, peace activists, humanitarians and politicians—who join the actors on stage. As the women exchange ideas about war, security, and inequality, their discussion ranges across the global emergencies of our male-dominated reality, with climate change, toxic masculinity and the nuclear arms race rising to the fore. As they strive to reimagine international gender paradigms, tensions escalate with the enemy nation—the country’s leader is a man obsessed with the size of his rocket, and he seems determined to prove to the world that his big red button really does work.

“Two Minutes to Midnight” is the final stage of a four year transdisciplinary series by Yael Bartana. Incorporating footage recorded at experimental public performances in Aarhus, Berlin and Philadelphia, it presents a filmic synthesis of the series’ ideas, images and actions. By placing real-life participants within a fictional environment, and mixing scripted material with improvised discussions, the project explores what would happen if countries around the world were governed by women. Foreshadowing the real-life study that COVID-19 provided for this inquiry, the work examines the impact that female-led governments would have on the way that international crises are resolved, seeking to answer the ever-so pertinent question that forms the title of Bartana’s series: ‘What if Women Ruled the World?’

Selected festivals and awards: CPH:DOX, Sheffield Doc/Fest, Docaviv

Yael Bartana
Yael Bartana (born Israel, 1970) is an observer of the contemporary and a preenactor. She employs art as a scalpel inside the mechanisms of power structures and navigates the fine and crackled line between the sociological and the imagination. Over the past twenty years, she has dealt with some of the dark dreams of the collective unconscious and reactivated the collective imagination, dissected group identities and (an-)aesthetic means of persuasion. In her films, installations, photographs, staged performances and public monuments Yael Bartana investigates subjects like national identity, trauma, and displacement, often through ceremonies, memorials, public rituals and collective gatherings. Her work has been exhibited worldwide, and is represented in the collections of many museums, including the Museum of Modern Art, New York; the Tate Modern, London; and the Centre Pompidou, Paris. She currently lives and works in Berlin and Amsterdam. She won the Artes Mundi 4 Prize (2010) and the trilogy “And Europe Will Be Stunned” was ranked as the 9th most important artwork of the 21th century by the “Guardian” newspaper (2019).

Zdjęcia