Petycja
Wstrzymujemy działalność

Wstrzymujemy działalność

Od 19.10.2020 roku Kinoteka wstrzymuje działalność na czas nieokreślony.

Zarząd Kinoteki podjął tę decyzję po dokładnej analizie sytuacji związanej z pandemią.

Galeria