Bad Boy
HER Docs Film Festival

HER Docs Film Festival

Zapraszamy na HER Docs Film Festival - pierwszy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych prezentujący twórczość kobiet. Pierwsza edycja festiwalu odbędzie się już 6-10 marca 2020 roku w warszawskiej Kinoteka PKiN, wokół Międzynarodowego Dnia Kobiet.

[scroll for English]

W programie HER Docs Film Festival znajdzie się ponad 60 polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych, animacji i prac wideo, prezentowanych w sekcjach tematycznych (m.in. Sztuka, Ciało, HERstorie, Lepsze jutro?, Seks, Przeboje festiwali, Nowe twarze) oraz kilkanaście wydarzeń towarzyszących, w tym spotkania z twórczyniami filmów, debaty, program edukacyjny dla młodej publiczności, warsztaty i imprezy muzyczno-performatywne.

Wiele filmów prezentowanych podczas pierwszej edycji HER Docs Film Festival będzie pokazywana w Warszawie po raz pierwszy. W programie znajdą się m.in.: „Powrót Kate Nash” („Kate Nash: Underestimate the Girl”) w reż. Amy Goldstein, „Delphine i Carole” („Delphine and Carole”) w reż. Callisto Mc Nulty, „Diana Kennedy - królowa meksykańskiej kuchni” („Nothing Fancy: Diana Kennedy”) w reż. Elizabeth Carroll, „Sztuka i perwersja” („The Artist & The Pervert”) w reż. Beatrice Behn i René Gebhardta, „Historia pewnych majtek, czyli skąd się biorą ubrania” („The Story of a Panty”) w reż. Stéfanne Prijot, „ON ONA JA” („He She I”) w reż. Carlotty Kittel, „Seahorse” w reż. Jeanie Finlay, „(M)other” w reż. Antonii Hungerland, „Kusama - nieskończoność” („Kusama - Infinity”) w reż. Heather Lenz oraz „RBG” w reż. Betsy West i Julie Cohen.

Oprócz selekcji filmów dokumentalnych autorstwa kobiet prezentowanych na międzynarodowych festiwalach filmowych, będziecie mogli zobaczyć również pierwsze / drugie filmy początkujących reżyserek oraz filmy, które nie miały dotąd szansy przebić się do szerszej publiczności (sekcja Nowe twarze).

W programie tworzonym we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie w ramach sekcji Sztuka zobaczycie z kolei prace wideo nagradzanych wielokrotnie w kraju i na świecie polskich i zagranicznych artystek z ostatnich lat, w tym Renate Lorenz i Pauline Boudry, Laure Prouvost, Shany Moulton, Agnieszki Polskiej, Anny Zaradny i Anety Grzeszykowskiej.

W ramach sekcji 4Youth, adresowanej do młodej publiczności, pokazane zostaną filmy poruszające tematykę zmian klimatycznych, świadomej konsumpcji, aktywizmu i działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego („Młodzi idą dalej” / „Youth Unstoppable” w reż. Slater Jewell-Kemker) oraz filmy poruszające temat dziś tak bardzo potrzebnej, a nieobecnej w szkołach edukacji seksualnej nastolatków (seria dokumentalna „LoveSex: opowieści o miłości i seksie” / „LoveSex: Stories About Love & Sex“ reż. Anja Kvistgaard Marott).

Szczegółowy program już wkrótce na www.herdocs.pl
Aby zapoznać się z regulaminem festiwalu przejdź tutaj

Cennik:
Bilet normalny | 16 zł
Karnet 5+ | 14 zł/ bilet
Karnet 10+ | 12 zł/ bilet

Zasady sprzedaży karnetów:
sprzedaż odbywa się wyłącznie w kasach kina
bilety w cenie karnetów należy kupić w jednej transakcji
można kupić maksymalnie 2 bilety na ten sam seans

*na seans "WOMAN" karnety nie obowiązują

Seanse bezpłatne:
RBG | 6.03, 18:30 - pokaz specjalny organizowany we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce > Rejestracja: tutaj
Młodzi idą dalej | 6.03, 12:00 - pokaz edukacyjny dla szkół - obowiązują wcześniejsze zapisy: kasia@herdocs.pl
LoveSex: opowieści o miłości i seksie | 7.03, 12:00 - Pokaz adresowany jest wyłącznie do młodzieży w wieku licealnym. Bezpłatne wejściówki będzie można odbierać w centrum festiwalowym w dniu projekcji po wcześniejszym okazaniu legitymacji szkolnej

Brak możliwości rezerwacji miejsc - prowadzona jest tylko sprzedaż biletów.
Miejsca w salach są nienumerowane.
Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych biletów.
Więcej o biletach: tutaj

***

HER Docs Film Festival is the first documentary film festival in Poland presenting the oeuvre of womxn filmmakers. The first edition of the festival will take place March 6-10, 2020 at the Kinoteka cinema in Warsaw, around International Women's Day.

During 5 days we will present over 60 Polish and foreign documentary films, animations and video artworks from around the world, in 9 thematic sections (i.a. Art, Body, HERstory, Reinventing Tomorrow, Sex, Best of Fests, New Faces). The festival's programme will include also over a dozen accompanying events, such as meetings with the filmmakers, debates, an educational program for young audiences, workshops and a music and performative event.

Many films presented during the first edition of the HER Docs Film Festival will be screened in Warsaw for the first time. The programme will feature i.a.: Kate Nash: Underestimate the Girl by Amy Goldstein, Delphine et Carole, insoumuses by Callisto Mc Nulty, "Nothing Fancy: Diana Kennedy" by Elizabeth Carroll, The Artist & The Pervert by Beatrice Behn and René Gebhardt, "The Story of a Panty" by Stéfanne Prijot, ER SIE ICH / HE SHE I - Film by Carlotta Kittel, "Seahorse" by Jeanie Finlay, "(M)other" by Antonia Hungerland, "Kusama - Infinity" by Heather Lenz and RBG by Betsy West and Julie Cohen.

Apart from the documentaries that premiered at international film festivals, you will also be able to see the first / second films of aspiring directors and films that have not yet had a chance to break through to a wider audience (New Faces section).

In the program created in cooperation with the Museum of Modern Art in Warsaw and the Academy of Fine Arts in Warsaw as part of the Art section you will see video artworks by renowned Polish and foreign artists, including Renate Lorenz and Pauline Boudry, Laure Prouvost, Shana Moulton, Agnieszka Polska, Anna Zaradny and Aneta Grzeszykowska.

As part of the 4Youth section, addressed to young audiences, we will show films that deal with climate change, conscious consumption and environmental activism ("Youth Unstoppable" by Slater Jewell-Kemker), as well as documentary films on sex education for youth (documentary series "LoveSex: Stories About Love & Sex" by Anja Kvistgaard Marott).

A detailed program will be available soon at www.herdocs.pl
Tickets will be on sale soon at www.kinoteka.pl, as well as at the ticket offices at the Kinoteka cinema.

Partnerzy wydarzenia

Galeria