Kino dzieci

Seans: Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię

Data seansu: 2020-09-24

Godzina seansu: 16:20

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.