A potem tańczyliśmy

Seans: Szarlatan

Data seansu: 2020-09-22

Godzina seansu: 18:20

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.