Skandal. Ewenement Molesty

Seans: Skandal. Ewenement Molesty

Data seansu: 2020-09-20

Godzina seansu: 18:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.