Interior

Seans: Punkt zapalny

Data seansu: 2020-09-24

Godzina seansu: 20:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.