A potem tańczyliśmy

Seans: My dwie

Data seansu: 2020-09-24

Godzina seansu: 18:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.