Szarlatan

Seans: Pieśń słonia

Data seansu: 2020-09-24

Godzina seansu: 20:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.