Tenet

Seans: Przyszłość należy do nas

Data seansu: 2020-09-25

Godzina seansu: 20:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.