Filmowe środy

Seans: Basia 3 – zestaw filmów krótkich | 4+

Data seansu: 2020-10-04

Godzina seansu: 10:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.