Kino dzieci

Seans: Najwspanialsza rzecz i inne filmy krótkie | 4+

Data seansu: 2020-10-04

Godzina seansu: 10:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.