Skandal. Ewenement Molesty

Seans: Teofrastus i inne filmy krótkie | 7+

Data seansu: 2020-10-03

Godzina seansu: 11:45

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.