Kino dzieci

Seans: Dziewczyna z końca ogrodu i inne filmy krótkie | 9+

Data seansu: 2020-10-03

Godzina seansu: 17:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.