Interior

Seans: Klara Muu! | 5+

Data seansu: 2020-10-01

Godzina seansu: 10:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.