Tenet

Seans: Wszyscy za jednego | 9+

Data seansu: 2020-09-28

Godzina seansu: 17:15

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.