Kino dzieci

Seans: Fikmik | 5+

Data seansu: 2020-09-27

Godzina seansu: 11:45

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.