Tenet

Seans: Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn | 8+

Data seansu: 2020-09-26

Godzina seansu: 15:30

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.