Filmowe środy

Seans: Fritzi – przyjaźń bez granic | 9+

Data seansu: 2020-09-26

Godzina seansu: 11:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.