Szarlatan

Seans: Filonek Bezogonek | 4+

Data seansu: 2020-09-26

Godzina seansu: 10:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.