Parasite

Seans: Monos

Data seansu: 2020-02-20

Godzina seansu: 18:20

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.