HER DOCS

Seans: Nędznicy - seanse przedpremierowe!

Data seansu: 2020-02-20

Godzina seansu: 18:00

Zwrot pieniędzy za bilet zakupiony przez internet, możliwy jest tylko w kasie kina i najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy.